• Lid worden

 • Inschrijfformulier V.V. Mildam

  Druk hieronder op Aanmelden om het inschrijfformulier te openen.

 • Inschrijven

  • Vul het inschrijfformulier in.
  • Alleen compleet ingevulde formulieren worden in behandeling genomen.
  • De contributie wordt jaarlijks in vier termijnen in rekening gebracht. De automatische incasso
   zal rond 1 oktober, 1 december, 1 februari en 1 april plaatsvinden.
  • Het lidmaatschap geldt voor minimaal een jaar. Dit betekent dat je voor een geheel jaar contributie verschuldigd bent, ook al wordt er tussentijds opgezegd.
  • Niet tijdige betaling van de contributie betekent uitsluiting van trainingen en wedstrijden. Tevens zullen er dan additionele administratiekosten in rekening worden gebracht. De verschuldigde contributie blijft van kracht.

  Lukt het online aanmelden niet? Download dan Inschrijfformulier VV Mildam en stuur deze naar ledenadministratie@vv-mildam.nl

   

   

 • Overschrijven

  • Heb je in de afgelopen 3 jaar bij een andere vereniging gevoetbald. Dan is een overschrijvingsformulier nodig. Dit formulier is op aanvraag verkrijgbaar bij de club. Het dient door beide verenigingen te worden ingevuld. Aangevuld met de ledenmutatiekaart en spelerspas te verstrekken door te verlaten vereniging.

   

 • Opzeggen lidmaastschap

  • Het jaarlidmaatschap van v.v. Mildam dient te worden opgezegd voor 1 juni. Dit kan alleen schriftelijk te richten aan de ledenadministratie. Opzeggingen bij leiders, trainers en andere vrijwilligers gelden niet!
  • Men blijft dus contributie verschuldigd wanneer afzeggingen niet volgens de regels plaatsvinden.
  • Acceptatie geschiedt als voldaan is aan de contributieverplichtingen en na betaling van nog eventuele openstaande boetes.
  • Opzegging na 1 juni betekent nog een jaar contributieafdracht.
  • Bovenstaande regels gelden tevens betreft overschrijving naar een andere vereniging.