• E-Sport

  In 2017 hebben de sponsorcommissieleden het E-Sport concept ontwikkeld om een andere vorm van samenwerking met sponsoren aan te gaan. De nadruk ligt hierbij op duurzaamheid voor de vereniging, waarmee we betrokkenheid en leefbaarheid vanuit/in de dorpen ook willen stimuleren.

   Naast de reguliere sponsormogelijkheden bieden wij daarom de mogelijkheid voor bedrijven, verenigingen en particulieren om met één of meerdere zonnepanelen de club te sponsoren. Doel is enerzijds om de energielasten van de vereniging te verlagen door het gebruik van zonne-energie. Anderzijds zal een deel van deze kostenbesparing weer geïnvesteerd worden in het verder verlagen van energieverbruik.
  Zo zijn er inmiddels zonnecollectoren en een buffervat erbij gekomen.
  Hierdoor neemt de hoeveelheid gasverbruik af.

  Door verder ook nog een gedeelte van de energieopbrengst om te zetten in een tegenprestatie van de vereniging naar de sponsoren willen we tot een actievere samenwerking met de sponsoren komen. De sponsor kan op deze wijze sparen voor een bijvoorbeeld een bedrijfsuitje waarbij V.V. Mildam dit faciliteert. Gedacht kan worden aan een sportclinic voor je bedrijf, een mountainbike tocht of gezamenlijk naar een leuk sportevenement. Met het E-sport concept hebben wij het stimuleringsfonds van de Rabobank benaderd. De Rabobank heeft het plan positief ontvangen en als innovatief beoordeeld. Juist de koppeling naar betrokkenheid in de samenleving spreekt hen zeer aan. Dit sluit aan op de coöperatieve grondslag van de Rabobank. Voorwaarde is wel dat het concept niet uniek voor de vereniging is, maar breder kan worden verspreid.

  Om deze reden ontvangt V.V. Mildam een aanzienlijke financiële bijdrage vanuit dit fonds. Tevens heeft de Rabobank ook nog de toezegging gedaan om als hoofdsponsor toe te willen treden in een bijdrage in zonnepanelen voor onze vereniging. Door deze bijdrage van de Rabobank is een goede basis gelegd om het project van start te laten gaan. Doordat aansluitend bestaande sponsoren van de vereniging ook hun toezeggingen hebben gedaan, is het nu mogelijk om het project te starten.
  Wij zijn blij en trots op deze positieve ontwikkeling voor onze vereniging.

  Sponsorcommissie V.V. Mildam

  E-mail: sponsorcommissie@vv-mildam.nl